Zgoda na badanie


Zgoda  na udział w badaniu jest całkowicie dobrowolna i w żadnym stopniu odmowa udziału w badaniu nie wpłynie na korzystanie z opieki medycznej. Mogą Państwo odmówić udziału lub wycofać zgodę na udział w badaniu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Jeżeli charakter, cel i zasady przeprowadzanego badania są dla Państwa niezrozumiałe– przeprowadzający badanie wyjaśni wszelkie sformułowania, które nie są w pełni zrozumiałe. W tym celu prosimy o kontakt.