Projekt


 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu naukowym, które ma na celu sprawdzenie wpływu zanieczyszczenia środowiska na nasze zdrowie. Rozwój niektórych chorób jest procesem długotrwałym, a pierwsze zmiany na wiele lat wyprzedzają pojawienie się objawów. W związku z powyższym kierujemy się do Państwa, ludzi młodych, o pomoc w realizacji naszego projektu. Dzięki Państwa zaangażowaniu mamy nadzieję lepiej zrozumieć, a w przyszłości lepiej leczyć najczęstsza chorobę układu krążenia: chorobę nadciśnieniową.

Prof.  dr hab. med. Tomasz Guzik
Dr hab. med. Jerzy Gąsowski, prof. UJ
Prof. dr hab. med. Jarosław Wójcik
Dr n. med. Barbara Jasiewicz-Honkisz
Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Cel badania

Nadciśnienie tętnicze(NT) to poważny problem współczesnego świata. Według badań w Polsce na nadciśnienie tętnicze choruje 42% mężczyzn i 32% kobiet. Spośród nich u mniej niż 10% można wskazać jednoznaczną przyczynę tego stanu. Patogeneza nadciśnienia tętniczego pierwotnego nie jest w pełni wyjaśniona. Uważa się, że kluczowym elementem w powstawaniu NT jest dysfunkcja śródbłonka – jeden z pierwszych objawów, który stanowi początkowy etap rozwoju miażdżycy. Czytaj więcej

Głównym celem badania jest sprawdzenie wpływu zanieczyszczenia powietrza na rozwój dysfunkcji śródbłonka i w konsekwencji wzrost ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w populacji osób młodych. Równolegle do badania planujemy prowadzenie społecznej kampanii informacyjnej dotyczącej nadciśnienia tętniczego wśród młodzieży i ich rodziców.

Etapy badania

Badanie składa się z 2 etapów:

 • Etap I – Rekrutacja
  • Wypełnienie ankiety przez:
   • rodziców uczniów szkół średnich podczas zebrania z rodzicami
   • studentów uczelni wyższych podczas wykładu
   • pacjentów poradni kardiologicznych mających dzieci w wieku 15-21 lat
  • Na podstawie udzielonych odpowiedzi wyłonienie grupy spełniającej kryteria badania.
 • Etap II – Badanie
  • przeprowadzenie usystematyzowanego wywiadu w postaci ankiety dotyczącej wywiadu rodzinnego, okresu zamieszkania na terenie miejskim, stylu życia, diety i innych czynników ryzyka nadciśnienia
  • pomiar wartości ciśnienia tętniczego krwi
  • pobranie krwi do badań biochemicznych
  • badanie USG tętnic

Badania krwi

Badania laboratoryjne w ramach projektu:

 • pełna morfologia krwi,
 • lipidogram,
 • fibrynogen,
 • glukoza,
 • kwas moczowy,
 • hs-CRP i CRP,
 • mieloperoksydaza,
 • homocysteina,
 • TSH

Krew do badań zostanie pobrana przez wykwalifikowaną pielęgniarkę. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych krew pobrana będzie na terenie szkoły.

Wykonawca/ Zespół badawczy

Projekt realizowany jest przez Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt posiada zgodę Komisji Bioetycznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ.

Zgoda na badanie:

Zgoda  na udział w badaniu jest całkowicie dobrowolna i w żadnym stopniu odmowa udziału w badaniu nie wpłynie na korzystanie z opieki medycznej. Mogą Państwo odmówić udziału lub wycofać zgodę na udział
w badaniu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Jeżeli charakter, cel i zasady przeprowadzanego badania są dla Państwa niezrozumiałe– przeprowadzający badanie wyjaśni wszelkie sformułowania, które nie są w pełni zrozumiałe. W tym celu prosimy o kontakt.