Powikłania


Dlaczego nadciśnienie jest tak niebezpieczne?

Nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich, zagrażających życiu powikłań, dlatego nie powinnno być ignorowane. Im wyższe ciśnienie krwi, tym większe jest ryzyko poważnych konsekwencji dla serca, naczyń krwionośnych oraz innych narządów jak np. nerki czy mózg. Oprócz tego, czynniki zewnętrzne, jak palenie papierosów, mała aktywność fizyczna czy niezdrowa dieta, dodatkowo zwiększają to ryzyko.

Nadciśnienie zwiększa ryzyko zawału serca, przerostu mięśnia sercowego, a w konsekwencji jego niewydolności. W ścianach naczyń krwionośnych tworzą się mikrourazy, które przyczyniają się do powstawania zakrzepów lub krwotoków. Proces ten prowadzi do powikłań takich jak udar mózgu, niewydolność nerek, upośledzenie wzroku do ślepoty włącznie.

Nadciśnienie tętnicze należy do tzw. czynników ryzyka sercowo – naczyniowego, co oznacza, że bezpośrednio wpływa na wzrost ryzyka śmierci z powodu incydentu sercowo – naczyniowego.