Cel badania


Nadciśnienie tętnicze(NT) to poważny problem współczesnego świata. Według badań w Polsce na nadciśnienie tętnicze choruje 42% mężczyzn i 32% kobiet. Spośród nich u mniej niż 10% można wskazać jednoznaczną przyczynę tego stanu. Patogeneza nadciśnienia tętniczego pierwotnego nie jest w pełni wyjaśniona. Uważa się, że kluczowym elementem w powstawaniu NT jest dysfunkcja śródbłonka – jeden z pierwszych objawów, który stanowi początkowy etap rozwoju miażdżycy. Czytaj więcej

Głównym celem badania jest sprawdzenie wpływu zanieczyszczenia powietrza na rozwój dysfunkcji śródbłonka i w konsekwencji wzrost ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w populacji osób młodych. Równolegle do badania planujemy prowadzenie społecznej kampanii informacyjnej dotyczącej nadciśnienia tętniczego wśród młodzieży i ich rodziców.